Политика за поверителност
Този документ очертава как ние използваме, обработваме и защитаваме личните Ви данни, които ни предоставяте, когато използвате уебсайта и услугите/продуктите на ABC Mobile OÜ и друго съдържание. Ние действаме в интерес на клиентите ни и сме прозрачни за начина, по който обработваме личните Ви данни.
Това означава, че ние се ангажираме със защитата и осигуряването на защита за личните данни, които ни предоставяте. Като бонус, ние Ви казваме как да се свържете с нас, ако имате въпроси, свързани с личните си данни. Тази Политика за поверителност се прилага за всяка информация, която ние събираме чрез уебсайта/приложенията, както и чрез социалните медии или нашите партньорски уебсайтове.
Ние може да изменяме Политиката за поверителност от време на време. Ако ви е грижа за поверителността Ви, посещавайте тази страница често, за да научите промените. Ако направим промени в тази Политика за поверителност, които ще имат въздействие върху Вас (напр. ако смятаме да обработваме личните Ви данни с друга цел, която не е упомената в предходни Политики за поверителност), ние ще Ви информираме за тези промени преди да започнат новите действия.
Тежката истина: Вашето използване на този уебсайт и/или услугите/продуктите представлява съгласие с тази Политика за поверителност. Ако не сте съгласни с Политиката за поверителност, Вие трябва да преустановите използването на услугите/продуктите и този уебсайт.
Всяка информация, предоставена от Вас, която може да Ви идентифицира при използването на уебсайта и услугите/продуктите, ще бъде използвана в съответствие с тази Политика за поверителност. Тази Политика определя следното:

1. Каква информация събираме
2. Как се използва информацията от нас
3. Как съхраняваме и запазваме данните
4. Разкриване
5. Бисквитки
6. Вашите права
7. Детайли за контакт

Каква информация събираме
Информацията, която събираме, е необходима за да Ви предоставим услугата/продукта и/или да ни позволите да оптимизираме нашите услуги/продукти. Такава информация може да бъде събирана при използване на уебсайта или когато използвате някоя от услугите ни, включително услуги и/или продукти с добавена стойност.
Информацията, която събираме може да включва:
- Вашето име
- Пол
- Дата/Време на раждане (години)
- Имейл адрес
– Телефонен номер.

В някои случаи, ние може да събираме и обработваме следната информация (в зависимост от вида на услугата и/или продукта): Вашите навици (включително вредни зависимости);хобита и фантазии; хранителни излишъци; дрехи, предпочитания за забавление и други.; любима музика; спорт и спортно представяне; Вашите умения и познания; личностни черти и лични умения; образование; семейно положение; местоживеене (град, държава); професия, месторабота/учене; страхове; любим цвят, държава, град и други предпочитания, какво харесвате и какво не; обща информация за здравословно състояние (ВАЖНО: Ние събираме и използваме само основна информация за Вашето здраве, без данни за диагнози, болести, тестове, психическо състояние и други данни от амнезата) и други общи данни.

В допълнение към това, ние автоматично събираме информация от телефона/таблета Ви, или друго устройство, от което използвате услугата и/или продукта. Това може да включва IP адрес, данни, които идентифицират мобилното устройство, специфичните настройки и характеристики, браузъра, който използвате, краш-ове на приложението, акаунт в социални мрежи и други системни действия, настройки за език и данни за местоположение. Има ситуации, в които ние получаваме информация за Вас от други или автоматично събираме друга информация.
Нашите услуги с добавена стойност могат да съхраняват номер на мобилен телефон, номера, който сте набрали, дължината или честотата на обажданията Ви. Също така съхраняваме информация за действия в социалните медии или форуми. В допълнение към това, Вие можете да ни дадете отзив или да ни поискате помощ, което включва предоставянето на лични данни.
ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ: ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ И/ИЛИ “СЪВЕТИ”, “РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕСТОВЕ”, “ПРЕДСКАЗАНИЯ” НАМИРАЩИ СЕ НА УЕБСАЙТ, ПРИЛЖЕНИЯ, УСЛУГИ/ПРДУКТИ СА ОДОБРЕНИ САМО ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЕ И НЕ ТРЯБВА ДА СЕ СЧИТАТА ЗА МЕДИЦИНСКИ, ПРАВНИ ИЛИ ФИНАНСОВИ СЪВЕТИ, ПО КОЯТО И ДА Е ТЕМА. ABC MOBILE OÜ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ДЕЙСТВИЯ, КОИТО СА ИЛИ НЕ СА ПРЕДПРИЕТИ НА БАЗА НА НЯКОЯ ИЛИ ВСИЧКИ СЪДЪРЖАНИЯ НА ТОЗИ УЕБСАЙТ. МОЛЯ ИМАЙТЕ В ПРЕДВИД, ЧЕ ABC MOBILE OÜ НЕ ОДОБРЯВА И НЕ Е ОТГОВОРНА ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТРЕТИ СТРАНИ, КОЕТО МОЖЕ ДА Е ДОСТЪПНО ПРЕЗ ТОЗИ УЕБСАЙТ.


Как се използва от нас информацията


Информацията се използва от нас за:

- Предоставяне на най-добри услуги.

Ние предоставяме нашите услуги/продукти от нашите местни офиси на различни езици и сме тук да Ви помогнем 24 часа на ден, 7 дни в седмицата. Споделянето на съответните подробности с нашия екип ни позволяват да отговорим, когато имате нужда от нас – включително отговори на въпроси за услугите/продуктите.

- Персонализиране на услугата за Вас

Основната цел тук е да оптимизираме и персонализираме нашите услуги/продукти за нуждите Ви, правейки ги по-лесни и по-приятни за употреба.

- Потвърждаваме, че сте над възрастовото ограничение за използване на услугата.

Услугите/продуктите, предлагани от ABC Mobile OÜ не са за деца под 18 години. За деца под 18 години, използването на която и да е услуга/продукт е позволена само с валидно съгласие на родител или настойник. Ако разберем, че обработваме информация на дете под 18 години без съгласието на родител или настойник, ние си запазваме правото да ги изтрием.

- Да взаимодействаме с Вас и да Ви уведомяваме за новини, важни съобщения (оферти & промоции) по имейл, поща, телефон или текстово съобщение/SMS. Когато използвате услугите/продуктите ни, ние можем да Ви изпращаме съобщение с данни за “вход” и “парола” за достъп до услуги/продукти или приложения.

В допълнение към това, ние може да Ви изпращаме въпросници или да Ви поканим да дадете отзив за нашите услуги/продукти и друго съдържание. Ако не искате да се свързваме с Вас за оферти, промоции или новини, Вие можете да се откажете от нашите имейли, текстови съобщения/SMS.

- Защита от измама (Промотиране на безопасни и доверени услуги).

С цел да създадем доверена обстановка за Вас, Ние може да използваме лични данни за засичане и предпазване от измами или други незаконни или нежелани действия. По подобен начин можем да използваме лични данни за оценка на риска и сигурността, включително удостоверяване на потребителите. За такива цели можем да спрем или да задържим определени услуги докато не завършим оценката си.

Също така можем да използваме и обработваме информацията Ви и съдържание, използвайки различни технологии за следните цели:
За да приложим Правилата за употреба и Политиката за поверителност;
За да се свържем с Вас, когато сметнем за необходимо;
За да засечем злоупотреба или нелегална дейност; да засечем и предотвратим злоупотреба, посегателство, кражба на самоличност и други незаконни действия и злоупотреби с Услугите и/или Продуктите;
Да се справим с повреди и бъгове;
За да предприемем действие в случай на неразбирателство или съдебно производство между Вас и Услугата и/или Продуктите, или между Вас и други потребители или трети страни, свързани с Услугите и/или Продуктите;
За целите на Политиката на поверителност и Правилата за употреба;
Да помогнем за подобряването на сигурността и надеждността на Услугите и Продуктите. Това включва засичането, предотвратяването и отговора на рискове, свързани със сигурността, технически проблеми, които могат да навредят на нас, на потребителите ни и или на обществеността;
- Спазването на законови разпоредби.

Изпратените лични данни се съхраняват на защитени сървъри, намиращи се в Европейската икономическа общност, в съответствие с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТ от 27 Април 2016 относно защита на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и движението на такива данни.
- Проучване, анализиране, актуализиране и извършване на услугите, които предоставяме.
Също така използваме лични данни за аналитични цели и измервания, за да разберем как се използват услугите ни. Това е част от мисията ни да подобрим услугите и потребителското изживяване, но също така могат да се използват за целите на тестове, отстраняване на проблеми и подобряване на функционалността и качеството на услугите/продуктите и съдържанието. Ние се стремим да използваме псевдонимизирани данни само за тези аналитични цели.
Също така можем да проследяваме и да записваме разговори, които извършвате или получавате по време на използване на услугата с цел контрол на качеството (Мониторинг на обажданията). И ако се свържете с нас, ние може да запазим запис с искането Ви с цел да разрешим проблеми, които може да срещате.
Ние ще Ви поискаме позволение преди да използваме Вашата информация за цели, които не са описани в тази Политика за поверителност.3. Как съхраняваме и поддържаме данни

Ние спазваме разумни процедури за предотвратяване на неправомерен достъп до и злоупотреба с лични данни.
Ние използваме подходящи бизнес системи и процедури за да защитим и опазим личните данни, които ни предоставяте. Също така използваме процедури за защита и технически и физически ограничения за достъп и използване на личните данни на нашите сървъри. Само оторизирани лица имат правото на достъп до данни по време на работата си.
Ние ще съхраним личните Ви данни толкова дълго, колкото счетем за необходимо за да Ви позволим да използвате нашите услуги/продукти, да Ви предоставим услугите си (включително поддържането на онлайн потребителски акаунт(ако е създаден)), да спазим действащото законодателство, да разрешим спорове с всички страни и по друг начин, необходим за да извършваме работата си, включително да засичаме и предотвратяваме измама или други незаконни действия. Всички събрани лични данни са обект на Политиката за поверителност. Ако имате въпрос за определен период за съхранение за определен вид лични данни, които обработваме, моля свържете се с нас, използвайки данните за контакт, предоставени по-долу.Ние обработваме Вашата информация за целите, описани в тази политика, въз основа на следните правни основания:
С Вашето съгласие

Разкриване на информация
Изпратената информация може да бъде прехвърлена от нас на свързани с нас компании и/или трети страни, които могат да са базирани извън Европейската икономическа общност и могат да бъдат обработени от служители извън нея. Чрез изпращането на информацията чрез Уебсайта, Вие се съгласявате със съхранението, обработването и/или прехвърлянето. Ние можем от време на време да наемем други компании и лица да извършват функциите от наше име, включително, но не само, доставка на услуга, помощ с реклама, анализ на данни и предоставяне на обслужване на клиенти, което може да изисква достъп до Вашите лични данни. Когато се изисква от закона, ние можем да разкрием информация на регулаторните и правителствени органи. Ние разкриваме личните данни на органите на реда, доколкото това се изисква от закона или е строго необходимо за предотвратяване, разкриване или преследване на престъпни деяния и измами или ако по друг начин сме задължени по закон. Може да се наложи допълнително да разкрием лични данни на органите на реда за да защитим правата си, или правата и интересите на бизнес партньори.Бисквитки

Бисквитките ни помагат да анализираме трафика, за рекламни цели и за по-добро персонализиране на изживяването Ви в нашия Уебсайт, като съхраняваме личните Ви настройки. Ние можем да събираме информация от Вашия IP адрес, ИД на устройство, вид на браузър, време и/или дължина на посещението и/или обаждането Ви, страниците на Уебсайта, които посещавате, прегледани страници, информация за сърфиране, операционна система, доставчик на интернет услуга, носител, времево клеймо дали сте отговорили на реклама, препращащ URL, и използвани функции и или ангажирани дейности в уебсайта/приложението и други данни. Ние използваме бисквитки за да потвърдим самоличността на посетителя на Уебсайта, да предоставим персонализирани услуги и да извършим мониторинг на трафика. Повечето уеб браузъри автоматично приемат бисквитки и сходни технологии, но ако предпочитате можете да настроите браузъра Ви да не прави това.

Вашите права

Вие имате право да знаете какви лични данни съхраняваме за Вас, да поправите грешки в информацията и да ни попречите да използваме данните Ви за рекламни цели.
Можете да поискате от нас копие на личните данни, които съхраняваме за Вас.
В определени ситуации, Вие можете да поискате да изпратим личните Ви данни на трета страна.
Ние използваме личните Ви данни на основание Вашето съгласие, като Вие имате право да се откажете от съгласието си по всяко време в зависимост от действащото законодателство. Освен това, когато обработваме Вашите лични данни въз основа на основателен интерес или обществен интерес, Вие имате право по всяко време да възразите срещу използването на Вашите лични данни, предмет на действащото законодателство.
За всяко от Вашите искания във връзка с Политиката за поверителност и упражняването на правата си, или ако имате оплакване, Вие трябва да се свържете с нашия Служител по защита на данните на support@abcmobile.com за повече детайли.


Ако искате да възразите срещу обработката на личните си данни с основание Вашия законов интерес и не е наличен механизъм за отказ, можете да се свържете с нас на support@abcmobile.com.
Данни за контакт
ABC Mobile OÜ контролира обработката на личните Ви данни както е описано в Политиката за поверителност. ABC Mobile OÜ е компания, учредена съгласно законите на Естония с регистрационен номер 14710834 и седалище окръг Харю, Талин, улица Петербург 71-318, 11415, Естония.
Ако имате въпроси, свързани с тази Политика за поверителност или обработката на лични данни, или вярвате, че Вашата поверителност е била компрометирана по време на използването на Услугите и/или Продуктите, моля свържете се със служителя за защита на данни на support@abcmobile.com и ще се свържем с Вас.